Góc tin học: Tạo một danh sách thả xuống (List) trong Excel 2003

Muốn tạo một bảng tính yêu cầu người dùng nhập vào và muốn giảm thiểu lỗi nhập dữ liệu, sử dụng xác nhận dữ liệu tính năng của Excel để thêm một danh sách thả xuống. Các danh sách thả xuống được sản xuất với tính năng này xuất hiện khi người dùng nhấp vào các ô Cell.

Bước 1: Tạo một danh sách để lấy dữ liệu cho List, các giá trị cần lựa chọn trong một cột duy nhất ở các cột cuối cùng, cột IT, IU hoặc IV (Vì các cột này thường không sử dụng đến)

Bước 2: Chọn cột cần tạo danh sách thả xuống

Từ menu chọn Data, chọn Validation…

Xuất hiện cửa sổ Data Validation, trong cửa sổ Data Validation chọn thẻ (Tab) Settings

- Trong mục Allow: click vào mũi tên sổ xuống chọn List (danh sách)

- Trong mục Source: trong khung đánh dấu bằng (mới di chuyển đến cột IU được). Dùng thanh cuộn ngang bên dưới di chuyển đến cột IU, chọn vùng từ Biên Hòa đến Xuân lộc (trọn 01 vùng các huyện trong tỉnh), để mục List có sự lựa chọn đầy đủ tên các huyện trong tỉnh, xong nhấn nút OK, như hình

- Đánh dấu mục “In-cell dropdown, xong nhấn nút OK

Bước 3: Thử list vừa tạo

Trở lại ô B2 và click vào bất kỳ một Cell nào, ta thấy một khung hình vuông có mũi tên xổ xuống, click vào mũi tên ta được một danh sách thả xuống, nếu chọn tên huyện là Biên Hòa thì trong ô B2 ta được kết quả nhập tên huyện là Biên Hòa, như hình

(Sưu tầm)

Facebook Twitter Email
This entry was posted in Công nghệ thông tin and tagged , , . Bookmark the permalink.