Bạn có biết: Cách tạo bài thuyết trình bằng Powerpoint (Bài 2)

Bạn đang xem Cách tạo bài thuyết trình bằng Powerpoint (Bài 2) để xem bài 1 nhấn vào đây

2. Các thao tác cơ bản

Tìm hiểu bằng cách nào để thêm những slides mới, chọn một layout cho slide và sau đó thêm nội dung vào. Bạn cũng có thể sử dụng lại các slide từ bài thuyết trình khác và cuối cùng tìm hiểu bằng cách nào để chuẩn bị những ghi chú cho bài thuyết trình.

a. Tìm hiểu về workspace (không gian làm việc)

Hình ảnh trên được gọi là Normal View, khi bạn mở PowerPoint, thì bạn sẽ thấy Normal View của bài thuyết trình. Bạn làm việc ở đây để tạo ra các slide, có ba khu vực chính của Normal View:

1. Slide pane là khu vực lớn ở giữa, bạn sẽ làm việc chủ yếu tại đây.

2. Trên slide, những hộp được tạo thành bởi những chấm đứt quãng được gọi là placeholders. Chính nơi này bạn nhập dữ liệu, hình ảnh, biểu đồ và những thứ khác như file âm thanh, video clip.

3. Những hộp nhỏ phía bên trái gọi là thumbnail, khu vực này được gọi là tab Slide và bạn có thể chọn slide thumbnails (hình thu nhỏ của các slide) ở đây để tìm và di chuyển tới các slide khác.

4. Khu vực phía bên dưới là notes pane, nơi bạn có thể nhập những ghi chú khi cần thiết.

b. Thêm slide mới vào bài thuyết trình

Khi mở PowerPoint ra chỉ có một slide trên màn hình bạn muốn thêm các slide khác thì cách thông dụng là chọn New Slide, trên tab Home tab, như hình trên. Có hai cách để sử dụng nút này.

1. Nếu bạn click phần trên của nút này, một slide mới sẽ xuất hiện ngay lập tức, bên dưới tab Slide, slide đó cũng xuất hiện.

2. Nếu bạn click phần dưới của nút này, bạn sẽ có một thư viện layouts cho slide để bạn có thể chọn lựa để thêm vào bài thuyết trình.

c. Chọn kiểu dàn trang (layout) cho slide

1. Slide tiêu đề (Title Slide) trong hình trên có thể tìm kiếm trong Layouts Gallery. Thường trong Slide tiêu đề sẽ ghi tên bài thuyết trình và các thông tin liên quan như tác giả v.v…

2. Layout của Slide tiêu đề (Title Slide) bao gồm điểm định sẵn (placeholder) cho tiêu đề chính và tiêu đề phụ.

3. Layout bạn sẽ sử dụng cho hầu hết các slide khác được gọi là Title and Content (tiêu đề và nội dung), bạn có thể thấy trong Layouts Gallery.

4. Trên layout của các slide này có một placeholder cho tiêu đề và một placeholder cho việc nhập nội dung văn bản (text), hình ảnh (picture), phim ảnh (movie), biểu đồ (chart), …

d. Nhập nội dung văn bản vào slide

1. Bạn có thể sử dụng nhiều cấp khác nhau để thể hiện các nội dung chính và các nội dung phụ tương ứng

2. Trên Ribbon, sử dụng lệnh trong nhóm Font để có thể thay đổi cách định dạng cho các ký tự, màu sắc và kích cỡ chữ.

3. Sử dụng lệnh trong nhóm Paragraph để thay đổi định dạng các đoạn text như định dạng danh sách, xuống dòng.

e. Chèn slide từ một bài thuyết trình khác

Bạn có thể sử dụng những slide từ bài thuyết trình khác, cách làm như sau:

1. Trên tab Home, click mũi tên trên New Slide, Nếu bạn muốn chèn một slide mới thì chọn layout cho nó trước.

2. Phía dưới layout gallery, chọn Reuse Slides.

3. Trong Reuse Slides, dưới Insert slide from, chọn Browse để tìm bài thuyết trình có những slide bạn muốn chèn và sau đó nhấp vào mũi tên để mở những slide này.

4. Khi đã có những slide bạn cần, chọn Keep source formatting bên dưới cửa sổ. Nếu bạn muốn giữ nguyên slide thì trước khi chèn bạn cần chọn Keep source formatting. Nếu không chọn thì nó có định dạng giống như slide bạn đang làm việc.

5. Chọn slide bạn muốn chèn. Các slide sẽ được copy sang bài thuyết trình mà bạn đang làm.

f. Tạo ra những ghi chú cho người thuyết trình (speaker notes)

1. Khi xây dựng nội dung cho slide, bạn có thể nhập những ghi chú trong ô Notes phía bên dưới slide.

2. Bạn có thể nới rộng ô notes để dễ dàng làm việc bằng cách kéo thanh chia tách (Split bar).

3. Những ghi chú của bạn sẽ được lưu trữ trong một trang ghi chú bao gồm bản sao của slide với những ghi chú.

(Nguồn: microsoft.com)

Facebook Twitter Email
This entry was posted in Công nghệ thông tin, Kiến thức, Kỹ năng công việc and tagged , , . Bookmark the permalink.